HUKUM MENGAMBIL “DUIT KOPI”

saya ada masalah…bila nak naik kapal terbang selalu berlebih barang…so hulurkan dalam 10 ke 20 ringgit untuk lepaskan barang saya……kadang-kadang saya nak buat visa….tapi tukang proses itu lambat sangat so saya hulur dalam 10 ke 20 ringgit untuk die mempercepatkan kerjanya…adakah saya dikira memberi rasuah?jikalau rasuah dimanakah dalilnya?adakah nama kitab untuk rujukannya

_____________________________________

Bismillahi wal hamdulillah ,

Al-Jawab :

Hukum memberi duit kopi atau disebut sebagai upah dalam keadaan dan situasi seperti di atas adalah haram dan dikira sebagai rasuah.

Ini kerana antara takrif rasuah ialah “Memberikan apa jua bentuk pemberian seperti hadiah dan wang tunai untuk mendapatkan sesuatu perkhidmatan , pertolongan , diskaun, komisen, rebat, bonus, potongan atau peratusan dan sebagainya dengan jalan yang salah.

Ini kerana , dalam situasi seperti di atas , seseorang pekerja tersebut telah pun mendapat gaji atau upah terhadap pekerjaannya.Maka ia tidak boleh mengambil apa sahaja bentuk upah yang lain selain daripada ganjaran yang sepatutnya , iaitu gaji.

Ini jelas diterangkan oleh Baginda saw dalam sebuah hadisnya yang bermaksud :

“Barangsiapa yang telah kami ambil untuk melakukan sesuatu kerja, dan telah ditetapkan baginya sesuatu rezeki (gaji atau upah), maka apa yang diambilnya selepas itu adalah ghulul (pengkhianatan)”

(HR Abu Daud : 2943, Dinilai oleh Albani sebagai SAHIH ; Ma’alim as-Sunan, Al-Khattabi, 3/8 , Dar Kutub Ilmiah)

Begitu juga dengan sebuah riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah saw pernah mengutus seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah ke Khaibar untuk melakukan penilaian dan pembahagian hasil tanaman buah kurma kerana Rasulullah saw telah menetapkan bahawa hasil tanaman kurma tersebut mestilah dibahagi kepada dua bahagian : Setengah daripadanya untuk Kaum yahudi dan setengah lagi diberikan kepada kaum muslimin.

Apabila Abdullah sedang sibuk menjalankan tugasnya , maka datanglah orang-orang yahudi membawakan kepadanya pelbagai hadiah dari barang-barang perhiasan dan sebagainya serta berkata kepada Abdullah :

“Perhiasan ini untuk kamu wahai Abdullah, Maka ringankanlah kami dan berikanlah kepada kami hasil kurma itu lebih dari separuh,” Lalu dijawab oleh Abdullah menjawab, “Wahai kaum Yahudi! Demi Allah kalian memang makhluk Allah yang paling aku benci. Apa yang kalian lakukan ini justeru membuatkan diriku lebih membenci kalian. Rasuah yang kalian tawarkan itu adalah barang haram, dan kami kaum Muslimin tidak memakannya!” Mendengar jawaban tersebut mereka (Yahudi) berkata, “Kerana (sikap) inilah langit dan bumi tetap tegak!”

[Imam Malik, Al Muwattha’:1450].

WA

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: