AQIHAN ZAKAT PENDAPATAN KEPADA PROJEK PEMBANGUNAN

21 Sep

Adakah boleh membayar zakat pendapatan untuk pembinaan sekolah tahfiz persendirian dan kegunaan sekolah tersebut? Adakah ia termasuk dalam asnaf fi sabilillah?

Terima kasih.

___________________________________________

بسم الله، و الحمد لله، و الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

Menurut syara’ agihan zakat hanyalah diberikan kepada 8 golongan sahaja seperti yang tersebut dalam firman Allah swt surah At-Taubah , ayat : 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang diikat hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Walaubagaimana pun , para Ulama berselisih pendapat berkenaan dengan maksud bagi asnaf “Fi Sabilillah”.Sebahagian ulama hanya mengkhususkan kepada golongan yang pergi berperang di jalan Allah seperti berjihad sahaja , dan sebahagiian ulama / mufasirin ada yang berpendapat bahawa fisabilillah itu termasuk juga perkara-perkara yang menjadi kepentingan umum umat Islam seperti mendirikan sekolah, hospital , masjid , menuntut Ilmu dan lain-lain.

Apa yang jelas , segala projek pembangunan sosial yang melibatkan kepada kepentingan umat Islam dan atas dasar membawa semaksimum mungkin maslahah atau kebaikan demi memperkuat dan mengukuhkan kedaulatan Islam dan umatnya , maka perbuatan tersebut adalah dibolehkan dan ianya termasuk dalam ta’rif “Fi sabilillah” [Hudal Islam , Fatawa Mu’asirah , Kuwat , Dar al-Qalam, Dr.Yusof Al-Qaradhawi]

WA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: