AQIHAN ZAKAT PENDAPATAN KEPADA PROJEK PEMBANGUNAN

Adakah boleh membayar zakat pendapatan untuk pembinaan sekolah tahfiz persendirian dan kegunaan sekolah tersebut? Adakah ia termasuk dalam asnaf fi sabilillah?

Terima kasih.

___________________________________________

بسم الله، و الحمد لله، و الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

Menurut syara’ agihan zakat hanyalah diberikan kepada 8 golongan sahaja seperti yang tersebut dalam firman Allah swt surah At-Taubah , ayat : 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang diikat hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Walaubagaimana pun , para Ulama berselisih pendapat berkenaan dengan maksud bagi asnaf “Fi Sabilillah”.Sebahagian ulama hanya mengkhususkan kepada golongan yang pergi berperang di jalan Allah seperti berjihad sahaja , dan sebahagiian ulama / mufasirin ada yang berpendapat bahawa fisabilillah itu termasuk juga perkara-perkara yang menjadi kepentingan umum umat Islam seperti mendirikan sekolah, hospital , masjid , menuntut Ilmu dan lain-lain.

Apa yang jelas , segala projek pembangunan sosial yang melibatkan kepada kepentingan umat Islam dan atas dasar membawa semaksimum mungkin maslahah atau kebaikan demi memperkuat dan mengukuhkan kedaulatan Islam dan umatnya , maka perbuatan tersebut adalah dibolehkan dan ianya termasuk dalam ta’rif “Fi sabilillah” [Hudal Islam , Fatawa Mu’asirah , Kuwat , Dar al-Qalam, Dr.Yusof Al-Qaradhawi]

WA

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: