QUNUT DALAM SOLAT WITIR

Perkara utama dalam permasalahan ini ialah walaupun amalan membaca doa qunut pada solat witir dikatakan sebagai tidak thabit dari Rasulullah saw , tetapi ianya mempunyai nilai amalan yang cukup jelas dalam Islam dan pensyari’atannya.

Jika di tinjau dari sudut Fiqh , Qunut membawa maksud disisi fuqaha sebagai nama bagi suatu doa yang dibaca dalam solat serta dikhususkan kepada solat-solat malam (solat Qiyam).Manakala pensyari’atan doa qunut pada solat witir juga adalah sesuatu yang sahih disisi ulama / fuqaha.[Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah : 34/57-68]

Berkenaan dengan hadis Hasan bin Ali tentang doa yang diajar oleh nabi saw yang dikatakan tambahan perkataan “Qunut Witir” itu adalah Syadz dan Tidak Sahih , maka dapat dijawab dengan adanya matan hadis lain yang menyebut perkataan “witir” sahaja sebagaimana hadis dibawah ini :

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

Hadis ini adalah diriwayatkan Ahmad : 1718 , Abu Daud : 1412 , Tirmizi : 463 ,An-Nasaie : 3/248 , Ibn Majah : 1178 , Ibn Khuzaimah : 1095 . Hadis ini dikatakan oleh Syaikh Syu’aib sebagai sanadnya sahih , manakala Albani menilainya sahih dalam sahih wa dhaif abu Daud : 1425 dan Sahih wa Dhaif An-nasaie : 1178.

Apa yang dapat difahami dalam hadis di atas ialah , Rasulullah saw ada mengajarkan suatu doa yang hendaklah dibaca dalam solat witir.Sekiranya ia thabit dibaca dalam solat witir , maka dimanakah tempat bacaannya?….

Jawapannya ialah seperti mana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Usamah Na’im Mustafa dalam bukunya “Kaifiat adak al-Solawat al-Faraid wa al-Sunan” , ms : 77-78 menyebutkan bahawa :

Diharuskan untuk membaca doa pada solat witir yang disebut sebagai Qunut sebagaimana yang disarankan dalam hadis di atas.

Maka , bacaan doa yang dibaca pada solat witir itulah yang disebut sebagai Qunut.Malahan terdapat hadis-hadis Nabi saw yang menerangkan bahawa Qiyam sebelum rukuk dan Bangun selepas rukuk merupakan dua tempat yang disunatkan berdoa pada nya sebagaimana hadis dari Imam Bukhari : 674 dan Imam Muslim : 421 , 1/344

Malah dalam istilah bahasa Arab , perkataan Qunut itu sendiri sebenarnya bermaksud doa yang dilakukan dalam solat iaitu pada akhir witir secara berdiri , juga bermaksud taat , khusyuk dan Qiyam.[Kamus Al-Muhith fi Al-Lughah , jilid 1 , ms : 466]

Tidak dinafikan bahawa tambahan perkataan “Qunut” yang terdapat dalam hadis tersebut adalah lafaz yang shaz dan tidak sahih.Tetapi perlu diingat , tambahan tersebut bukan bermaksud tambahan yang sengaja diada-adakan.Ianya adalah tambahan yang dibuat sebagai penerangan atau penjelasan tentang dimanakah bacaan doa tersebut perlu dibuat, sebagaimana tambahan yang dibuat oleh Ibn Jawwas dalam hadis Abu Daud : 1412 yang dinilai sahih oleh Albani dalam Sahih Wa Dhoif Sunan Abu Daud : 1425 yang menyebut perkataan bahawa Ibn Jawwas berkata :

علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر قال ابن جواس في قنوت الوتر

Perkataan Qunut di situ merujuk kepada penjelasan Ibn Jawwas bahawa berdoa secara qiyam dalam solat witir.

Ibn Jawwas atau nama penuhnya ialah Ahmah bin Jawwas al-Hanafi adalah seorang ulama mazhab Hanafi , wafat 238 Hijrah dan ianya disebut oleh Ibn hajar sebagai Thiqah (dipercayai)

Maka jelasnya Doa Qunut pada solat witir itu merupakan suatu yang disepakati oleh para fuqaha , apatah lagi ianya merupakan amalan dari para sahabat Rasulullah saw.

Apabila dikatakan bahawa ianya bukan amalan Rasulullah saw , maka adakah ianya ditinggalkan terus dan tidak boleh diamalkan? Sedangkan ianya menjadi amalan para fuqaha dikalangan sahabat Rasulullah saw?……..

Jawapannya , adakah kita atau mereka (para sahabat Rasulullah saw) yang lebih memahami nas dan dalil??

Maka , kesimpulannya , amalan membaca doa pada solat witir ketika qiyam samada sebelum rukuk atau selepas rukuk yang disebut sebagai “Qunut” adalah perkara yang telah disepakati oleh ulama dan menjadi amalan para sahabat Rasulullah saw.

Kesimpulannya , tidak salah untuk kita melakukan qunut pada solat witir….dan janganlah pula kita katakan salah pada mereka yang tidak membacanya…..

WA

Advertisement

One thought on “QUNUT DALAM SOLAT WITIR

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: