BEST SUNGGUH BUKU INI….

Best sungguh bila membaca buku ini…….lebih-lebih lagi bilamana ianya mencakupi bidang Ilmu fiqh dan usulnya.Ianya di tulis oleh As-Syaikh Abu al-Fadhl Abd Salam bin Abd Karim…..Sesuai untuk golongan yang terlibat secara langsung dengan Ilmu Fiqh dan Usulnya….

SELAMAT MEMBACA.

Blog at WordPress.com.

Up ↑