ZAKAT FITRAH UNTUK ORANG GAJI @ BIBIK

Adakah kita sebagai majikan, bertanggungjawab atas zakat pembantu rumah / bibik Indon kita ..?

___________________________________________

بسم الله، و الحمد لله، و الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

Tanggungjawab membayar zakat fitrah adalah suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh setiap orang sebagaimana maksud hadis Rasulullah saw :

Rasulullah saw memfardhukan zakat fitrah dengan satu gantang kurma kering atau satu gantang gandum yang wajib atas hamba atau orang merdeka , lelaki dan perempuan , kecil atau besar dari kalangan muslimin.

(HR Bukhari : 1503 dan Muslim : 2275)

Maka berdasarkan kepada hadis tersebut setiap umat Islam wajib membayar zakat fitrah. Pengeluaran zakat fitrah bagi anak-anak dan isteri serta hamba sahaya adalah dibawah tanggung jawab si ayah atau tuan kepada hamba tersebut seperti hadis nabi saw :

أدوا الفطرة عمن تمونون

Tunaikanlah zakat fitrah atas nama semua yang wajib engkau berikan nafkah.

(HR al-Daruqutni : 2059 , Al-Baihaqii : 7685)

Jelasnya , zakat fitrah bagi hamba sahaya adalah tanggungjawab tuannya , kerana hamba termasuk dalam golongan orang yang wajib diberi nafkah seperti tempat tinggal , makanan dan sebagainya oleh tuan hamba tersebut.

Berkenaan dengan pembantu rumah atau bibik , tanggungjawab membayar zakat fitrah bukanlah tanggungjawab tuan atau majikan pembantu tersebut.Ini kerana pembantu rumah atau bibik tersebut tidak boleh dianggap sebagai hamba sahaya , apatah lagi kebenaran memiliki hamba telah dimansukhkan dalam Islam.

Pembantu rumah atau bibik yang ada sekarang ini bukanlah hamba, tetapi ia adalah pekerja yang dibayar gaji / upah di atas segala tugas-tugas yang dilakukan sama seperti pekerja-pekerja lain yang bekerja dimana-mana sektor samaada swasta atau kerajaan.

Maka dalam hal ini , pembantu tersebut wajib mengeluarkan zakat dengan sendirinya.Walaubagaimana pun ia boleh memberikan wang zakat fitrah tersebut kepada majikannya sebagai wakil bagi pihaknya untuk membayar zakat fitrah tersebut.

WA

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: